sluit

menu

Brief voor buurtbewoners

Beste bewoner,

Op zaterdag 2 en zondag 3 juli organiseert Apenkooi Events BV het festival By the Creek 2022 op Recreatieterrein Middelwaard in Vianen. Via deze brief willen wij u graag informeren over het festival.

Het festival vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juli, beide dagen tussen 12.00 en 23.00. De locatie van het festival is Recreatieterrein Middelwaard in Vianen.

De organisatie van het festival in handen van Apenkooi Events BV. Apenkooi is een professionele evenementen organisatie en organiseert meerdere festivals in het jaar. Bekende voorbeelden zijn o.a. DGTL, Pleinvrees en SWF (STRAF_WERK Festival).

TOEGANKELIJKHEID RECREATIETERREIN MIDDELWAARD

De opbouw van het festival start op vrijdag 24 juni 2022 om 08.00 uur. De afbouw duurt tot en met woensdag 6 juli 2022 20:00 uur. De op- en afbouwwerkzaamheden zullen grotendeels tijdens kantooruren plaatsvinden. Gedurende het evenement en tijdens de op- en afbouw wordt het terrein afgezet met bouwhekken. Vanaf vrijdag 24 juni is het terrein dus beperkt toegankelijk voor recreatie. Op de onderstaande data/tijdstippen is het terrein geheel afgesloten voor recreatie:

Zaterdag 2 juli

Zondag 3 juli

VERLEENDE VERGUNNING

Om het festival te mogen houden, is een vergunning verleend door de gemeente. In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan wij ons moeten houden. Deze voorwaarden gaan o.a. over het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorwaarden na te leven en wij doen er alles aan om het festival ordelijk te laten verlopen.

maatregelen

Om geluidsoverlast tijdens het festival te beperken, wordt ingegrepen als de geluidsnormen worden overschreden. Ook zal bij het binnenkomen en bij het verlaten van het evenemententerrein, zal worden toegezien op een goede dosering van de bezoekersstromen.

Op vrijdag 1 juli 2022 vindt er tussen 16:00 en 19:00 uur een soundcheck op het terrein plaats. Op zaterdag 2 en zondag 3 juli gebeurt dit nogmaals tussen 10:00 en 12:00 uur. 

Op de festivaldagen worden verkeersbegeleiders ingezet. In verband met veiligheid en bereikbaarheid zijn een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk, dit zijn:

Don Velascodreef, geheel afgesloten; 
Viaanse Bos, geheel afgesloten; 
Middelwaard, afgesloten tot het fietspad dat aansluit op Amaliastein; 
Ringdijk, geheel afgesloten; 
Parkeerplaats sportcentrum Helsdingen/Carpoolplaats Westelijke Parallelweg, geheel afgesloten.

Voor omwonenden (bestemmingsverkeer) worden passende maatregelen getroffen.

TICKETS VOOR BUURTBEWONERS

We willen u als buurtbewoner graag de mogelijkheid geven om By the Creek 2022 mee te maken en stellen daarom enkele tickets beschikbaar. Hiervoor kunt u zich op 1 april inschrijven via het formulier op onze website.

Hier kunt u uw gegevens achterlaten en een foto indienen van een recentelijk ontvangen poststuk als bewijs dat u in de omgeving woont. Indien er meer buurtbewoners mee doen dan dat er tickets beschikbaar zijn, zullen we overgaan op een loting. We zullen u uiterlijk 1 juni meer informatie sturen over uw eventuele tickets.

VRAGEN OF KLACHTEN

Ondanks de getroffen maatregelen kunnen we niet volledig uitsluiten dat het festival enige overlast met zich mee kan brengen. Wij zullen er alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Als er naar uw mening toch te veel overlast wordt veroorzaakt, dan vragen wij u contact op te nemen met de organisatie via onderstaande contactgegevens.

Voor, tijdens of na het festival kunt u een e-mail sturen naar info@bythecreekfestival.com. Op www.bythecreekfestival.com kunt u ook informatie vinden over het festival. 

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie van By the Creek 2022, Apenkooi Events BV