FAQ

Vervoer

Ben je op zoek naar een gezellige en voordelige busreis naar By the Creek?

Woon je niet in de buurt? Of ben je gewoon op zoek naar makkelijk en gezellig vervoer naar By the Creek? Vanaf de verschillende opstapplaatsen bij jou in de buurt rijdt Partybussen.nl je naar ons paradijselijk stukje natuur in Middelwaard, Vianen. Regel jouw busreis via: www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (zaterdag) of www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (zondag).

Wil je een eigen busreis organiseren naar By the Creek?

Gezellig en comfortabel met je vriendengroep naar By the Creek? Organiseer een busreis via www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (zaterdag) of www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (zondag) en verdien tot € 100,- cash! Hoe meer passagiers je in de bus krijgt, hoe korter de reistijd zal zijn en hoe hoger je beloning.

Wil je een eigen opstaplocatie aanvragen voor een bus naar By the Creek?

Heeft Partybussen.nl nog geen geschikte opstaplocatie voor je busreis naar By the Creek? Vraag dat zelf een opstaplocatie aan via www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (zaterdag) of www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (zondag). Let op: je hebt minimaal 7 passagiers nodig om een opstaplocatie aan te vragen.

Tickets

Wanneer start de reguliere ticketsale?

Alle overgebleven tickets na de exclusieve pre-sale zullen beschikbaar komen tijdens de reguliere kaartverkoop op maandag 12 februari om 12:00.

Wat is een 'Sealed Ticket'?

Sealed Tickets zijn tickets die pas kort voor het evenement begint, gedownload kunnen worden. Je kan dus wel tickets kopen, ze kunnen alleen nog niet gedownload worden. Kort (ongeveer een dag) voor het evenement kan je jouw ticket(s) downloaden. Zodra de tickets gedownload kunnen worden, ontvang je een mail. Ben jij degene die voor je hele vriendengroep tickets heeft gekocht, dan kun je die tickets op dat moment toewijzen of naar je vrienden versturen.

Kan ik mijn ticket doorverkopen?

Een ticket kan alleen op een veilige manier doorverkocht worden via SecureSwap. Dit zorgt ervoor dat het originele ticket ongeldig wordt gemaakt en de koper een nieuw ticket krijgt, inclusief nieuwe gegevens en een nieuwe QR-code. Tickets kunnen enkel verkocht worden via TicketSwap.

Wat is de prijs voor een zaterdag ticket?

Er worden verschillende tickets aangeboden:

- Super Early Ticket voor €57,50 + 10% service fee
- Early Ticket voor €62,50 + 10% service fee
- Regular Ticket voor €67,50 + 10% service fee
- Late Ticket voor €72,50 + 10% service fee
- Final Ticket voor €77,50 + 10% service fee
- Super Final Ticket voor €81,50 + 10% service fee

Let op: sommige tickets zijn al uitverkocht tijdens de exclusieve pre-sale.

Wat is de prijs voor een zondag ticket?

Er worden verschillende tickets aangeboden:

- Super Early Ticket voor €52,50 + 10% service fee
- Early Ticket voor €57,50 + 10% service fee
- Regular Ticket voor €62,50 + 10% service fee
- Late Ticket voor €67,50 + 10% service fee
- Final Ticket voor €72,50 + 10% service fee
- Super Final Ticket voor €77,50 + 10% service fee

Let op: sommige tickets zijn al uitverkocht tijdens de exclusieve pre-sale.

Wat is de prijs voor een weekendticket?

Er worden verschillende tickets aangeboden:

- Weekend Early voor €97,50 + 10% service fee
- Weekend Regular voor €107,50 + 10% service fee
- Weekend Final voor €117,50 + 10% service fee


Let op: alle weekendtickets zijn verkocht tijdens de exclusieve pre-sale.

Praktische informatie

Wanneer is By the Creek?

Op zaterdag 6 juli van 12:00 tot 23:00 & zondag 7 juli van 13:00 tot 23:00.

Waar vindt By the Creek plaats?

Recreatieterrein Middelwaard

Middelwaard 2

4133 LB Vianen, Utrecht

Wat is de minimum leeftijd om By the Creek te bezoeken?

By the Creek is voor 18 jaar en ouder. Neem een geldig legitimatiebewijs mee zoals een ID-kaart, paspoort of rijbewijs, anders kan toegang worden geweigerd. Een kopie geldt niet als geldig legitimatiebewijs.

Waar vertrekt de pendelbus?

De pendelbus vertrekt vanaf Utrecht Centraal Jaarbeurszijde richting Vianen en terug. Vanaf hier is het ongeveer een kwartiertje lopen naar het festivalterrein.

Transport

Are you looking for a comfortable and affordable bus trip to By the Creek?

Don't live nearby? Or are you just looking for easy transportation to By the Creek? Partybussen.nl will drive you to our stunning location in Middelwaard, Vianen. Arrange your bus trip via: www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (Saturday) or www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (Sunday).

Want to organize your own bus trip to By the Creek?

Have a nice and comfortable trip to By the Creek with your group of friends? Organize a bus trip via www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (Saturday) or www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (Sunday) and earn up to €100 cash! The more passengers you get on the bus, the shorter the travel time will be and the higher your reward.

Want to request your own pick-up location for a bus to By the Creek?

Does Partybussen.nl not yet have a suitable pick-up location for your bus trip to By the Creek? Request your own pick-up location via www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (Saturday) or www.partybussen.nl/festivals/by-the-creek (Sunday). Please note that you need a minimum of 7 passengers to request a pick-up location.

Tickets

When does the regular ticketsale start?

All remaining tickets after the exclusive pre-sale will become available during regular ticket sales on Monday 12 February at 12:00.

What is a 'Sealed Ticket'?

Sealed Tickets are tickets that can only be downloaded shortly before the event starts. So you can buy tickets, they just can't be downloaded yet. You can download your ticket(s) shortly (about a day) before the event. You will receive an email as soon as your tickets can be downloaded. If you are the one who bought tickets for your entire group of friends, you can assign those tickets or send them to your friends at that time.

Can I resell my ticket?

A ticket can only be resold securely through SecureSwap. This ensures that the original ticket is invalidated and the buyer receives a new ticket, including new data and a new QR code. Tickets can only be sold through TicketSwap.

What is the price for a Saturday ticket?

There are several tickets on offer:

- Super Early Ticket for €57.50 + 10% service fee
- Early Ticket for €62.50 + 10% service fee
- Regular Ticket for €67.50 + 10% service fee
- Late Ticket for €72.50 + 10% service fee
- Final Ticket for €77.50 + 10% service fee
- Super Final Ticket for €81.50 + 10% service fee

Please note that some tickets are already sold out during the exclusive pre-sale.

What is the price for a Sunday ticket?

There are several tickets on offer:

- Super Early Ticket for €52.50 + 10% service fee
- Early Ticket for €57,50 + 10% service fee
- Regular Ticket for €62.50 + 10% service fee
- Late Ticket for €67.50 + 10% service fee
- Final Ticket for €72.50 + 10% service fee
- SuperFinal Ticket for €77.50 + 10% service fee

Please note that some tickets are already sold out during the exclusive pre-sale.

What is the price for a weekendticket?

Several tickets are offered:

- Weekend Early for €97.50 + 10% service fee
- Weekend Regular for €107,50 + 10% service fee
- Weekend Final for €117,50 + 10% service fee

Please note that all weekend tickets are sold during the exclusive pre-sale.

Practical information

When does By the Creek take place?

On Saturday 6 July from 12:00 to 23:00 and on Sunday 7 July from 13:00 to 23:00.

What is the location of By the Creek?

Recreatieterrein Middelwaard

Middelwaard 2

4133 LB Vianen, Utrecht

What is the minimum age?

By the Creek is for 18+. Please bring a valid ID such as an ID card, passport or driver's license, otherwise entry may be refused. A copy does not count as valid proof of identity.

Where does the shuttle bus leave?

The shuttle bus leaves from Utrecht Central Jaarbeurszijde towards Vianen and back. From here it is about a fifteen minute walk to the festival site.