FAQ

Tickets

Wanneer kan ik tickets kopen?

De pre-registratie is gesloten. De 48-uurs pre-sale start op donderdag 30 november om 12:00. Iedereen die zich heeft ingeschreven, ontvangt die dag een e-mail met de ticketlink. Meer info over de reguliere sale volgt.

Hoeveel tickets ik per order halen?

Je kan per order 5 tickets halen.

Tot wanneer kan ik me inschrijven via de pre-registratie?

De pre-registratie is gesloten. De 48-uurs pre-sale start op donderdag 30 november om 12:00.

Ik heb me ingeschreven voor de pre-registratie, hoe haal ik een ticket?

De 48-uurs pre-sale start op donderdag 30 november om 12:00. Eerder die dag ontvangt iedereen die zich heeft ingeschreven via de pre-registratie een mail met de ticketlink. Je hebt tot zaterdag 12:00 om je tickets te claimen. Let op, zolang de voorraad strekt!

Zorg dus dat je op tijd klaar zit, want jullie enthousiasme was afgelopen jaar ongekend. Ruim twee derde van alle tickets werd verkocht tijdens de tijdelijke pre-sale actie. Naast 95% van alle zaterdagtickets, waren ook de weekendtickets binnen no-time uitverkocht.

Wat is een 'Sealed Ticket'?

Sealed Tickets zijn tickets die pas kort voor het evenement begint, gedownload kunnen worden. Je kan dus wel tickets kopen, ze kunnen alleen nog niet gedownload worden. Kort (ongeveer een dag) voor het evenement kan je jouw ticket(s) downloaden. Zodra de tickets gedownload kunnen worden, ontvang je een mail. Ben jij degene die voor je hele vriendengroep tickets heeft gekocht, dan kun je die tickets op dat moment toewijzen of naar je vrienden versturen.

Kan ik mijn ticket doorverkopen?

Een ticket kan alleen op een veilige manier doorverkocht worden via SecureSwap. Dit zorgt ervoor dat het originele ticket ongeldig wordt gemaakt en de koper een nieuw ticket krijgt, inclusief nieuwe gegevens en een nieuwe QR-code. Tickets kunnen enkel verkocht worden via TicketSwap.

Wanneer start de reguliere ticketsale?

Indien er na de exclusieve pre-sale nog tickets beschikbaar zijn dan zullen we overgaan tot een reguliere ticketsale. Hierover volgt later meer informatie.

Wat is de prijs voor een zaterdag ticket?

Er worden verschillende tickets aangeboden:

- Super Early Ticket voor €57,50 + 10% service fee
- Early Ticket voor €62,50 + 10% service fee
- Regular Ticket voor €67,50 + 10% service fee
- Late Ticket voor €72,50 + 10% service fee
- Final Ticket voor €77,50 + 10% service fee

Wat is de prijs voor een zondag ticket?

Er worden verschillende tickets aangeboden:

- Super Early Ticket voor €52,50 + 10% service fee
- Early Ticket voor €57,50 + 10% service fee
- Regular Ticket voor €62,50 + 10% service fee
- Late Ticket voor €67,50 + 10% service fee
- Final Ticket voor €72,50 + 10% service fee

Wat is de prijs voor een weekendticket?

Er worden verschillende tickets aangeboden:

- Weekend Early voor €97,50 + 10% service fee
- Weekend Regular voor €107,50 + 10% service fee
- Weekend Final voor €117,50 + 10% service fee

Praktische informatie

Wanneer is By the Creek?

Op zaterdag 6 juli van 12:00 tot 23:00 & zondag 7 juli van 13:00 tot 23:00.

Waar vindt By the Creek plaats?

Recreatieterrein Middelwaard

Middelwaard 2

4133 LB Vianen, Utrecht

Wat is de minimum leeftijd om By the Creek te bezoeken?

By the Creek is voor 18 jaar en ouder. Neem een geldig legitimatiebewijs mee zoals een ID-kaart, paspoort of rijbewijs, anders kan toegang worden geweigerd. Een kopie geldt niet als geldig legitimatiebewijs.

Waar vertrekt de pendelbus?

De pendelbus vertrekt vanaf Utrecht Centraal Jaarbeurszijde richting Vianen en terug. Vanaf hier is het ongeveer een kwartiertje lopen naar het festivalterrein.

Tickets

When can I buy tickets?

You can sign up for the exclusive pre-sale until 12:00 on the 29th of November. The exclusive 48 hour pre-sale starts on the 30th of November at 12:00. Everyone who signed up will receive an email with the ticketlink before the start of the pre-sale.

How many tickets can I order at once?

You can order 5 tickets per person.

Until when can I register for By the Creek 2024?

You can sign up for the exclusive pre-sale until 12:00 on the 29th of November. The exclusive 48 hour pre-sale starts on the 30th of November at 12:00.

I have registered for the pre-registration, how do I buy a ticket?

The exclusive 48 hour pre-sale starts on the 30th of November at 12:00.Everyone who has registered will receive an e-mail with a ticket link.

What is a 'Sealed Ticket'?

Sealed Tickets are tickets that can only be downloaded shortly before the event starts. So you can buy tickets, they just can't be downloaded yet. You can download your ticket(s) shortly (about a day) before the event. You will receive an email as soon as your tickets can be downloaded. If you are the one who bought tickets for your entire group of friends, you can assign those tickets or send them to your friends at that time.

Can I resell my ticket?

A ticket can only be resold securely through SecureSwap. This ensures that the original ticket is invalidated and the buyer receives a new ticket, including new data and a new QR code. Tickets can only be sold through TicketSwap.

When does the regular ticketsale start?

If there are still tickets available after the exclusive pre-sale then we will proceed to a regular ticketsale. More information on this will follow later.

What is the price for a Saturday ticket?

There are several tickets on offer:

- Super Early Ticket for €57.50 + 10% service fee
- Early Ticket for €62.50 + 10% service fee
- Regular Ticket for €67.50 + 10% service fee
- Late Ticket for €72.50 + 10% service fee
- Final Ticket for €77.50 + 10% service fee

What is the price for a Sunday ticket?

There are several tickets on offer:

- Super Early Ticket for €52.50 + 10% service fee
- Early Ticket for €57,50 + 10% service fee
- Regular Ticket for €62.50 + 10% service fee
- Late Ticket for €67.50 + 10% service fee
- Final Ticket for €72.50 + 10% service fee

What is the price for a weekendticket?

Several tickets are offered:

- Weekend Early for €97.50 + 10% service fee
- Weekend Regular for €107,50 + 10% service fee
- Weekend Final for €117,50 + 10% service fee

Practical information

When does By the Creek take place?

On Saturday 6 July from 12:00 to 23:00 and on Sunday 7 July from 13:00 to 23:00.

What is the location of By the Creek?

Recreatieterrein Middelwaard

Middelwaard 2

4133 LB Vianen, Utrecht

What is the minimum age?

By the Creek is for 18+. Please bring a valid ID such as an ID card, passport or driver's license, otherwise entry may be refused. A copy does not count as valid proof of identity.

Where does the shuttle bus leave?

The shuttle bus leaves from Utrecht Central Jaarbeurszijde towards Vianen and back. From here it is about a fifteen minute walk to the festival site.